Tiina Elovaara

Valmennukset

Asiakkaanani oma intuitiosi ja henkisyytesi vahvistuvat. Sanot vähemmälle kyllä, jotta pysyt yhteydessä siihen, mikä todella merkitsee. Valitset asioita, jotka tuntuvat luonnollisesti oikealta ja päästät irti muusta. Omat rajasi vahvistuvat. Löydät syvemmän yhteyden itseesi ja niihin ihmisiin, jotka tukevat kasvuasi. Saat rohkeutta ja energiaa.

Kenelle valmennukseni sopii?

Valmennukset sopivat yksilöiden ja ryhmien tavoitteelliseen työskentelyyn, erilaisten toimintaa rajoittavien psyykkisten ilmiöiden työstämiseksi ja henkisen pääoman sekä itsensä johtamisen vahvistamiseksi.

Missä ja miten?

Valmennukset toteutetaan pääosin etäyhteydellä. Valmennus onnistuu mistä päin Suomea tahansa, ja minulla on ollut asiakkaita myös ulkomailta.

Hinnat keskustellaan tällä hetkellä räätälöidysti, riippuen siitä, halutaanko yksilövalmennusta vai ryhmävalmennusta.

Kysy suoraan sähköpostilla tai viestillä vuoden 2023 valmennuksia.

Valmennus sopii näiden teemojen työstämiseen:

 • Epäselvyys oman suunnan löytämisessä (ura/siviilielämä)
 • Haastavat tunteet ja tunnesäätely
 • Vaikeudet ihmissuhteissa
 • Burn out/ Uupumus
 • Rajoittavat uskomukset ja niiden kanssa työskentely
 • Univaikeudet
 • Ahdistuneisuus, pelot ja mielialan muutokset
 • Jännitys
 • Vaikeat elämänkokemukset

Ja vie kohti:

 • Selkeitä rajoja - löydetään omat arvot ja järjestellään niiden pohjalta tekeminen uusiksi ja rajataan vähemmän tärkeää.
 • Oman hyvinvoinnin priorisointi - otetaan keskiöön oma vointi ja lähdetään kohentamaan ensisijaisesti sitä.
 • Tilaa unelmoida - elämään syntyy uutta tilaa ja uskallusta etsiä uusia asioita sekä tapoja toteuttaa itseä.
 • Rohkeus - usko itseen ja elämään vahvistuu, uudet valinnat kasvattavat rohkeutta elää omannäköisesti.
 • Itsensä kuuntelu - oma intuitio alkaa voimistua ja sille löytyy tilaa, ihminen uskaltaa valita tärkeimmät asiat ensin.
 • Vahvempi intuitio - kyky valita tuntematon tai poikkeava, olla erilainen ja luoda itsensä näköistä elämää, henkisyys vahvistuu.
 • Vertaistuki - ihminen löytää muita samassa tilanteessa olevia ja saa siitä voimaa.
 • Uusi suunta - asiat alkavat muuttua konkreettisesti ja näkyä omassa elämässä toisin.
 • Itseluottamus - löytyy uskoa itseen ja muihin, elämä kantaa ja oma toimijuus elämässä vahvistuu.

Metodit

Ratkaisukeskeinen psyykkisen valmennuksen prosessi ja sen ohjaaminen ICF:n (International Coaching Federation) ydintaitojen ja eettisen koodiston mukaisesti. Moderneihin motivaatioteoriohin pohjautuva valmentaminen sisältää
tietoisuustaitojen, mindfulnessin ja kehotietoisuuden kasvattamista.

 • Valikoin metodeja aina yksilöllisesti, asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.
 • Hyödynnän valmennuksissa ratkaisukeskeisiä, käyttäytymisterapeuttisia ja tietoisuustaitoihin pohjautuvia valmennustyökaluja.
 • Keskeistä valmentamisessa on myönteisyyden ja voimavarojen vahvistaminen.
 • Otamme tarkasteluun psyykkiset esteet ja niiden työstämisen.
 • Valmennuksissa huomioidaan stressin neuropsykologinen anatomia ja palautumisen fysiologia, erityisesti hermoston palautuminen. 

Otathan huomioon, että jos tarvitset lääkärin tai psykoterapeutin apua, ole yhteydessä näihin tahoihin. Ratkaisukeskeinen valmennus ei sovi vakavien terveysongelmien hoidoksi, vaikka voikin tarjota työkaluja psyykkisen puolen tueksi.

”Valmennus Tiinan kanssa on opettanut minulle ennen kaikkea sen, että voimavarat ja ratkaisut ahdistukseen ja stressinhallintaan löytyvät minusta itsestäni. Tiina pyrkii räätälöimään tapaamiset juuri sellaisiksi, että saan aina siihen tilanteeseen tarvitsemaani apua. Hän on ammattimainen, mutta samalla todella myötätuntoinen, minkä vuoksi vaikeiden asioidenkin käsitteleminen hänen kanssaan on helppoa. Koen, että olen kehittynyt luottavaisemmaksi ja itsetietoisemmaksi ihmiseksi Tiinan valmennuksen ansiosta.” - Asiakaspalaute

Scroll to Top