Vihannekset verottomiksi

Hyvä kansanterveys on kansakunnan selkäranka. Kansalaisen huono terveys näkyy heikkona työllisyytenä, suurina terveys- ja lääkekuluina sekä inhimillisenä kärsimyksenä. Kansanterveyden näkökulmasta huolestuttava kehityssuunta on liikapainon jatkuva lisääntyminen.

Olet mitä syöt. Siksi ravinto on erittäin tärkeä terveyteen vaikuttava tekijä. Hyvä, laadukas ja lähellä tuotettu ruoka on terveellistä ja ravitsevaa, mutta usein kalliimpaa kuin paljon rasvaa, sokeria ja suolaa sisältävät heikoista raaka-aineista tehdyt valmisteet. Tämä ei ole kenenkään kannalta järkevää ja erityisesti pienituloiset kärsivät. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat EU-maissa kovassa kasvussa.

Tutkimustiedon mukaan terveysperusteinen vero pienentäisi terveyseroja ja kasvattaisi eniten nimenomaan pienituloisten terveyttä. Verotuksen tulee ohjata kulutusta terveellisemmän ravinnon suuntaan. Epäterveellinen ruoka, joka sisältää paljon rasvaa ja sokeria tulee olla raskaammin verotettua kuin terveellinen ruoka.

Sininen tulevaisuus kannattaa terveysperusteisia veroja. Emme halua kasvattaa kansalaisten verotaakkaa, vaan ohjata verotuksen avulla kulutusta terveellisempään ja laadukkaampaan ruokaan.
Me vaadimme, että suomalaisten terveyteen aletaan edistää myös verotuksen keinoin. Säästäminen ruuassa tuo kustannuksia muualla.

Verojen suunnittelussa on oltava tarkkana. Tuoreessa muistissa on makeisvero, joka johti kekseillä keplotteluun. Firmat tekivät karkkeja, jotka nimettiin kekseiksi säästyäkseen verolta.
Ruoan arvonlisävero on Suomessa 14% eli korkealla tasolla. Tämä johtuu maatalouden heikosta kilpailukyvystä ja pohjoisesta sijainnista. Kuitenkin elintarviketeollisuuden sekä kaupan kilpailukyky ovat melko hyvällä tasolla.

Nähdäkseni ruoan arvonlisäveron laskeminen olisi yksi eniten pienituloisia helpottava asia ja se tulee ottaa selkeäksi tavoitteeksi. Omasta mielestäni vihannekset voitaisiin vapauttaa verotuksesta kokonaan.