Suomalainen vanhustenhoito ja kotihoito ovat vakavassa kriisissä

Pohjoismainen hyvinvointivaltion maine on kovalla koetuksella. Suomi on herännyt tilanteeseen, jossa vanhusten määrä kasvaa, ja resurssit heikkenevät. Suomen suuri haaste onkin järjestelmän yhtenäistämisessä ja rahoituskanavien selkeyttämisessä. Lisärahaa ikäihmisten palveluihin ei ole odotettavissa, tilanne on päinvastainen, tehokkuutta ja säästötoimia lisätään.

Kompastuskivi suomalaisessa järjestelmässä on kotihoito. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton tutkimuksen mukaan kotihoito on todellisessa kriisissä. ”Mikäli toimintaan ei saada muutosta, kotihoidolla ei ole tulevaisuutta.” – todetaan tutkimuksen johtopäätöksissä. Kotihoitajista 56% ilmoitti tutkimuksessa ettei sijaisia tarvittaessa ole. 70 % vastaajista koki työnsä raskaaksi ja 44% vastaajista epäilee työkykynsä säilymistä seuraavien kahden vuoden aikana. Selvityksen keskiössä oli laitospaikkojen vähentämisen vaikutukset kotihoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton laatiman valtakunnallisena tavoitteena vuoteen 2012 mennessä on ollut että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 91- 92% asuu kotona itsenäisesti niin, että he saavat tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut joko kotihoidon, omaishoidon tai tehostetun palveluasumisen avulla.

Hallituksen, ministeriön ja kuntaliiton tavoitteena on, että ihmiset voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Laitoshoitoa ajetaan alas. Ajatus on kaunis, toteutus täysin epäonnistunut. Lukuisat työryhmät ovat pohtineet kuinka ikäihmisten palvelut järjestettäisiin. Hoitohenkilökunta on toivonut jo pitkään lakia tai edes suositusta riittävästä henkilöstömitoituksesta. Laki ei sisällä määräystä siitä, minkä verran hoitohenkilökuntaa pitää olla, tai ylärajaa siitä, kuinka monta kotikäyntiä yhdellä hoitajalla päivässä on. Asiaa on perusteltu asiakaskunnan heterogeenisyydellä, ja sillä, ettei mitään järkeviä mitoituksia tämän takia voida tehdä. Kymmenet kunnat ja ministeriön edustajat ovat voivotelleet ettei lakia tai suositusta kyetä asiasta tekemään, sillä tilanne on niin monimutkainen. Paine asiassa on kuitenkin käynyt niin kovaksi, että neuvottelut henkilöstömitoituksesta oli pakko käydä. Demarit pitivät sosiaalisen vastuunsa rippeistä kiinni ottamalla asiasta yhteen Kokoomuksen kanssa. Minimiksi saatiin 0,5 hoitajaa laitoshoidossa olevaa vanhusta kohti. Sitovuus tulee voimaan vasta vuoden 2015 alusta, jos tasoa ei saavuteta sitä ennen vapaaehtoisesti nykyisen suosituksen pohjalta. Tämä muutos on askel parempaan, mutta aikataulu on hidas ja mitoitus riittämätön. Positiivista on kuitenkin se, että vanhuspalvelun varoihin annettiin 10 miljoonan euron lisäys. Kotihoitokin saa uudet laatusuositukset ensi vuoden heinäkuuhun mennessä ja hoidon laadun mittareita tullaan kehittämään. Samaan aikaan ATK-työn, hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisen, asiakkaiden hakemuksien, hoitotarviketilauksien, hankkeiden, koulutusten, työn kellottamisen ja mobiililaitteiden määrä työnkuvassa kasvaa. Itse hoitotyölle ei jää riittävästi aikaa.

Saattohoito kotihoidossa on lisääntynyt, mutta henkilökunnan määrä ei ole kehittynyt samassa tahdissa kasvavan asiakasmäärän kanssa. Muistisairaiden osuus on entistä suurempi. Asiakkaita kotiutetaan sairaaloista nopeasti, huonokuntoisina, eikä kuntoutukselle ole mahdollisuuksia. Moniammatillista yhteistyötä toivotaan erityisesti lääkäreiden, kuntohoitajien, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Realistisesti ajateltuna on kyettävä muuttamaan sektoria ja toimintamalleja ilman lisärahaa. Tämä vaatii luovaa ajattelua. Kevyemmän hoivan paikoille on selkeä tarve. Asumismuotoja, joissa vanhus on turvassa, ja saa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Pienkotiasuminen muutaman vanhuksen kesken voisi tuoda asukkaille turvallisuuden tunnetta.

Tällä hetkellä osa vanhuksista asuu kotona, vaikka heidän paikkansa olisi muualla. Heitteillejättö kuvaa paremmin heidän tilannettaan, kuin laadukas kotihoito, jota he paperilla saavat.

Laitospaikkojen vähentäminen ei saa johtaa tilanteeseen, jossa aliresursoitu ja ylikuormitettu kotihoito ottaa hoitotehtävät kontolleen.

Tiina Elovaara

Kaupunginvaltuutettu, PS

  4 comments for “Suomalainen vanhustenhoito ja kotihoito ovat vakavassa kriisissä

 1. 29.7.2013 at 14:29

  Hey there, my name’s Kareem and sometimes I write about the same thing on my blog. I actually do have a couple of questions for you if you don’t mind.
  Could it just be me or does it look like a bunch of
  the responses seem like they are coming from a bunch of idiots?
  😛 And, if you are publishing on other social sites such as web
  2.0 site list, I would like to keep up with you. Perhaps
  you could post some links to any of them?

 2. 15.8.2013 at 15:17

  Solid post. I study something like this here at University of
  Wisconsin. It’s definitively exciting to discover content from other people and observe a little bit from their source. If it’s okay, I’d seriously appreciate it if I might use some of the articles on your blog. Naturally, I’ll provide a hyperlink to %target_domain% on my blog. Thanks for sharing.

 3. 13.6.2016 at 19:20

  Varattoman vanhuksen on mahdollista saada Suomenmaassa kotonaan hoitoa vain, jos suostuu allekirjoittamaan kotihoidon pelisäännöt lomakkeen, jossa on lueteltuna ehdot, joita vanhuksen on hoitoa kotihoidontaholta saadakseen, sitouduttava allekirjoituksellaan noudattamaan.
  Että tämän olettaisi todistavan, maassa vallitsevan vanhusväestön halveksunnan, kun iäkkäitä kansalaisia ei enää hoideta, maassa voimassaolevan perusturvalain mukaan, EHDOITTA. Millä oikeudella Suomen iäkkäiltä, kotonaan asuvilta huonokuntoisilta kansalaisilta, on viety kansalaisoikeudet? Ja miksi vanhustenkotihoidosta ei missään kerrota, minkälaista se todella on?
  Miksi yksikään reportteri ei käy kotonaan asuvien huonokuntoisten vanhusten luona haastattelemassa ja tekemässä juttua siitä, miten surkeaa todella on niiden varattomien vanhusten elämä, jotka olosuhteiden pakottamina ovat ajautuneet kotihoidon palvelujen varaan?

 4. 23.10.2017 at 15:21

  Свежие мультики Показывают здесь http://mnwbst.biz/best_mult

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *