Rohkea ehdokas

Olet ehkä pohtinut lähtemistä politiikkaan. Yhteiskunta ei pyöri ilman luottamushenkilöitä ja demokratiaa. Vaalit on keskeinen modernin yhteiskunnan merkki ja ihmisiä tarvitaan hoitamaan yhteisiä asioita.

Kirjoitan tässä muutamasta asiasta jotka kannattaa ottaa huomioon jos mielii julkisiin tehtäviin.

Ensinnäkin, onneksi olkoon, olet valveutunut ja haluat hoitaa yhteisiä asioita. Haluat ottaa kantaa ja kehittää asioita parempaan suuntaan. Tämä on arvokasta. Olet valmis antamaan itsestäsi ja ajastasi yhteiskunnalle, tätä pitäisi osata arvostaa paljon enemmän kuin mitä valitettavasti tehdään.

Poliittisen toiminnan kautta tutustut erilaisiin ihmisiin, pääset hoitamaan pienempiä tai isompia tehtäviä. Se saattaa tapahtua talkoohengessä käytännön asioissa auttaen, mikä on valtavan arvokasta ja mistä ei valitettavasti saa aina kiitosta.

Saatat myös päästä mukaan pyörittämään yhdistystoimintaa ja jos asetut ehdokkaaksi vaaleihin, tulet mahdollisesti pääsemään eri luottamustehtäviin kunnallisella tai valtakunnallisella tasolla.

Saatat saada mielenkiintoisia tehtäviä myös kansainvälisissä asioissa. Parhaimmillaan näkemyksiäsi kuunnellaan ja olet esillä julkisissa tiedotusvälineissä.

Asioihin voi päästä vaikuttamaan, tosin se on hidasta ja turhauttavaa mutta joskus palkitsevaa. On mahdollista että saat toimeentuloa politiikan kautta ja parhaimmillaan tulet sillä hyvin toimeen.

Politiikka myös maksaa, vaalikampanjat ovat kallistuneet ja useilla puolueilla ja henkilöillä on kytköksiä joiden kautta he saavat vaalirahoitusta kymmenien tuhansien edestä. Pelkät kunnallisvaalikampanjat voivat olla kymppitonnin budjeteilla tehtyjä.

Sinun on hyvä varautua myös siihen että yhdistystoiminnassa on ristiriitoja ja puolueissa kovaa kilpailua. Nämä yhteisöt ovat harvoin pelkästään hyvähenkisiä ja niissä saatetaan toimia ikävämmin kuin työelämässä. Puolueiden ja politiikan sisällä on oma suljettu maailmansa jossa ongelmiin ei valitettavasti osata puuttua kovinkaan hyvin eikä ihmisillä siellä monesti ole esimiestaitoja. Työhyvinvointi on valitettavan usein aika etäinen käsite, omat taidot jaksamisen, tekemisen sekä sinuun kohdistuvan häirinnän suhteen nousevat korostettuun asemaan.

Varaudu myös siihen että nykyajan sosiaalinen media sekä muu nopea viestintä aiheuttaa kuormitusta. Yhteydenottoja tulee kaikkiin vuorokauden aikoihin puheluiden, tekstiviestien, sähköpostien, Facebookin, Instagramin ja Twitterin välityksellä. Mitä enemmän olet esillä, sitä enemmän sinua todennäköisesti kritisoidaan. Myös perhetaustasi, lähimmäisesi sekä lähes mitkä tahansa asiat saatetaan vetää julkiseen keskusteluun. Varsinkin naiset ja vähemmistöt asettuvat riskiryhmään sukupuolensa, ikänsä, ulkonäkönsä, etnisyytensä, seksuaalisen suuntautumisen tai minkä tahansa tekijän suhteen.

Valitettavasti rajoja ei ole. Tänä päivänä joudumme edelleen häirinnän kohteeksi lukuisilla eri tavoilla. Osa myös ilman julkisia tehtäviä.

Jos lähdet mukaan politiikkaan, asioiden ja ajanhallinta ovat hyvin keskeisessä asemassa. Tunteiden säätelyn taidot korostuvat. On opittava sietämään massiivista turhautumista, pilkkaa, täysin vääriä käsityksiä näistä tehtävistä sekä osattava hallita kalenteria ja priorisoida asioita tarkasti. Joudut käsittelemään hyvin vaikeita asioita, päättämään ihmisten elämään liittyvistä isoista asioista. Politiikassa on valitettavasti harvoin ylimääräisiä resursseja joita jakaa, useimmiten päätöksenteko on sitä että mietitään mistä karsitaan. On opittava hahmottamaan valtavia kokonaisuuksia mutta myös pieniä yksityiskohtia.

Tehtävät eivät lopu koskaan, pyyntöjä ja kutsuja tulee nonstoppina. Sinun tulee varautua myös siihen että sairaslomasi ja muut henkilökohtaiset asiat saattavat löytyä iltapäivälehdistä.

Politiikka monesti muuttaa ihmistä ja kuluttaa tavalla jota useimmat eivät ymmärrä. Kaikista edellä mainituista syistä, jos olet valmis lähtemään mukaan ja muuttamaan maailmaa, olet erittäin rohkea ja jokainen joka päättää yrittää vaikuttaa asioihin ansaitsee kiitosta haukkujen sijaan.

Juttele lähimmäisesi kanssa etukäteen mitä politiikka saattaa tuoda tullessaan, kerro heille mitä ilmiöitä asiaan kuuluu, sekä mieti valmiiksi miten suojaudut ja pysyt terveenä. Suunnittele ajankäyttöä ja muista että terveys ja lähimmäisesi ovat tärkeämpiä kuin muut asiat.

Mieti missä asioissa olet valmis joustamaan ja minkä verran. Kuinka paljon viikonloppuja ja lomia olet valmis antamaan politiikan hoitamiseen. Millä tavalla käsittelet julkista kritiikkiä ja väärien tietojen levittämistä.

Jos sinulla on taustalla mitä tahansa tragedioita tai vaikeita elämänkokemuksia, on hyvä tiedostaa että ne saattavat nousta esiin tai niihin liittyvät tunteet voivat herätä arvostelun myötä. Omaa sielua ja henkistä jaksamista tulee varjella ja kannattaa miettiä miten sen käytännössä tekee.

Lopuksi haluan sanoa että politiikkaan ja yhteiskunnallisiin tehtäviin tarvitaan tuntevia, inhimillisiä, tavallisia ihmisiä, sekä myös heitä joilla on vaikeita elämänkokemuksia. Kansalaiset usein kritisoivat päättäjiä sydämettömyydestä ja kovista päätöksistä.

Olisi siis hyvä äänestää politiikkaan muitakin kuin koneita. Myös päättäjille on hyvä sallia uupumusta, vaikeita tunteita ja epäonnistumisia. Vaikka nämä eivät ole toivottuja asioita, ovat ne tekijöitä jotka auttavat ymmärtämään myös heikossa asemassa olevia sekä kansalaisia jotka kamppailevat vaikeiden asioiden kanssa.

Onnea ja menestystä kaikille jotka uskaltavat lähteä ehdolle ja mukaan politiikkaan. Suomi ja demokratia ei toteudu ilman teitä.