Pyyhitäänkö kansalaisadresseilla valtuuston pöytää?

 

Merkitseekö kansalaisten mielipide Tampereella? Tampere rakentaa ja investoi vauhdikkaasti ympäri keskustaa, eikä kansalaisten keräämillä adresseilla tunnu olevan kovinkaan suurta merkitystä päätöksenteossa.

Tunnelihanketta vastustava Rantaväylä-liike jätti 12. elokuuta 2009 Tampereen kaupungille adressin, jossa se vaati kansanäänestyksen järjestämistä hankkeen toteuttamisesta. Tarkistusten jälkeen hyväksyttyjä nimiä oli 8 960, eli yli viisi prosenttia äänioikeutetuista, mikä riittää viemään kansanäänestysaloitteen kaupunginvaltuustoon. Valtuusto päätti lokakuussa 2009, ettei kansanäänestystä järjestetä.

Pro Koulukatu – liike on kerännyt jo 1674 nimeä pelastaakseen Koulukadun kentän. Kenttien jäähdytysjärjestelmä vaatii pikaisesti uusimista, sillä EU-direktiivin kieltämää kylmäainetta ei nykyiseen laitteistoon saa enää lisätä. Uuden ja ajanmukaisen kylmäkontin kustannus on noin 500 000 euroa. Koulukadun tilanne on edelleen epäselvä.

Pro Eteläpuiston adressi on kerännyt lyhyessä ajassa jo 2621 allekirjoitusta, ja pyrkii pelastamaan eteläpuiston täyteen rakentamiselta.

Jos todennäköisyyksiä historian valossa katsotaan, ei adressien tavoitteille voi ennustaa kovin suurta menestystä. Asiat saattavat päästä adressien perusteella paremmin esiin mediassa, mutta kaupunginhallitus- tai valtuustotasolla niiden paino tuntuu jäävän vähäiseksi. Päättäjien tehtävä on edustaa kaupunkilaisia, ei ainoastaan strategia- ja imagokysymyksissä, suurissa suunnitelmissa, vaan myös niiden asioiden turvaamisessa, mitkä kaupunkilaiset kokevat rakkaiksi ja tärkeiksi. Kansalaiselle asia on varmasti erittäin tärkeä, jos hän varta vasten siihen reagoi, kerää allekirjoituksia asian puolesta ja toivoo että mielipide otetaan aidosti huomioon. Valtakoalitio ei suurine suunnitelmineen voi kaikissa asioissa kävellä kaupunkilaisten ylitse, vaan nyt on aika myös kuunnella, ennen kuin Tampere menettää sielunsa.