Pamfletti lastensuojelutyön laadun parantamiseksi

 

Olen luovuttanut 8.6.2016 ministeriöiden virkamiehille pamfletin lastensuojelutyön laadun parantamisen puolesta. Keräsimme pamflettiin 70 kansalaisten esittämää kysymystä ja huolta lastensuojelusta. Pamfletti ja kysymykset löytyvät alempana olevista kuvista.

 

Kysymyksiä ja huolia kertyi odotettua enemmän, nyt ainakin kansalaisten näkökulma on tuotu vahvasti esille. Pamfletin luovutustilaisuudessa painotin halua olla tukemassa toimijoita ja rohkaisemassa etsimään uusia toimintatapoja.

Olen huolestunut omaisten ja viranomaisten välisistä konflikteista, jotka vievät voimavaroja sekä sosiaalityöntekijöiltä että omaisilta. Tarvitaan molemminpuolista luottamusta lastensuojelutyössä. Yhtenä ratkaisuna voisi olla Tukihenkilömalli – eli viranomaistahon ulkopuolinen henkilö, joka toimisi lastensuojelun asiakkaille sillanrakentajana ja sovittelijana kiistatilanteissa omaisten ja viranomaisten välillä. Tukihenkilö voi olla kokemusasiantuntija joka auttaa, kuuntelee ja neuvoo niin byrokratiassa, taloudenhoidossa kuin henkisen puolen kysymyksissä perhettä, joka on lastensuojelutoimenpiteiden kohteena.

 

Pamfletin painopisteet käsittelevät varhaista tukemista sekä asiakaslähtöisyyttä ja luottamusta. Näihin panostamalla olisi mahdollista saavuttaa inhimillisempiä lopputuloksia ja taloudellisempaa rahankäyttöä.

 

Pamfletissa edellytän lastensuojelutyön parissa toimivia henkilöitä huomioimaan perhenäkökulman entistä varhaisemmassa vaiheessa. Kun lapsi joutuu lastensuojelutoimenpiteiden piiriin, on kriisi jo syntynyt. Silloinkin voi olla vielä paljon tehtävissä ennen huostaanottopäätöstä. Painopiste sosiaalityössä tulee siirtää ennaltaehkäisyn ohessa enemmän koko perheen kuntouttavaan toimintaan.
Lisätietoja

Kansanedustaja Tiina Elovaara
0503868706

 

 

Liitteenä
–          Pamfletti
–          Lastensuojelukysymykset kansalaisilta

 

PAMFLETTI LASTENSUOJELUTYÖN LAADUN PARANTAMISEKSI sivu 1 PAMFLETTI LASTENSUOJELUTYÖN LAADUN PARANTAMISEKSI sivu 2 PAMFLETTI LASTENSUOJELUTYÖN LAADUN PARANTAMISEKSI sivu 3 PAMFLETTI LASTENSUOJELUTYÖN LAADUN PARANTAMISEKSI sivu 4