Näistä syistä allekirjoitan Huominen ilman pelkoa – lakialoitteen

Aloite pyrkii löytämään lainsäädännön kautta keinot puuttua järjestäytyneeseen väkivaltaiseen toimintaan. Päättäjien on taattava yleinen turvallisuus ja yhteiskuntarauha. Perussuomalainen puolue on sitoutunut Euroopan poliittisten puolueiden rasismin vastaiseen peruskirjaan.

Kaikki eduskuntapuolueet allekirjoittivat sen vuonna 2015.  Peruskirjan allekirjoitus oli etnisten suhteiden neuvottelukunnan, Ihmisoikeusliiton ja yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteinen aloite.

Siinä sitouduimme:

Puolustamaan ihmisoikeuksia ja demokraattisia periaatteita, torjumaan rodullista häirintää ja kiihottamista kansanryhmää vastaan sekä rotusyrjintää ja kaikkia rasistisen väkivallan muotoja. Kieltäytymään näyttämästä, julkaisemasta tai levittämästä näkemyksiä, jotka herättävät tai lietsovat tai joiden voi perustellusti odottaa herättävän tai lietsovan ennakkoluuloja, vihamielisyyttä ja kahtiajakoa eri etnisten tai kansallisten tai uskonnollisten ryhmien kesken sekä puuttumaan kaikenlaiseen rasistiseen käyttäytymiseen ja rasistisiin mielipiteisiin.

Käsittelemään vastuullisesti ja reilusti aiheita, jotka liittyvät yllä mainittuihin ryhmiin ja välttämään heidän leimaamistaan. Pidättäytymään kaikenlaisesta poliittisesta liittoutumisesta ja yhteistyöstä sellaisten poliittisten puolueiden kanssa, jotka yllyttävät tai yrittävät lietsoa rodullisia tai etnisiä ennakkoluuloja ja rotuvihaa. Pyrkimään siihen, että yllä mainituilla ryhmillä on edustuksensa puolueen kaikilla tasoilla, erityisesti puolueen johdossa sekä kannustamaan kyseisten ryhmien edustajien rekrytointia niin jäseniksi kuin poliittisiin tehtäviin.”

Näen tärkeäksi tehdä selväksi kaksi periaatetta. Ensinnäkin lakialoitteen tulee selkeyttää olemassa olevaa lainsäädäntöä. Toiseksi se ei saa heikentää sananvapautta, eikä yhdistymisen tai kokoontumisen vapautta. Esimerkiksi asiallisesti käytävä yhteiskuntakritiikki, maahanmuuttokriittinen keskustelu ja uskontojen väliset opilliset dialogit on oltava mahdollisia. Sananvapaus on itsessään absoluuttinen arvo, mutta jokainen on vastuussa sanoistaan.

Emme pysty pelkällä lainsäädännöllä poistamaan rasismia tai syrjintää. Siihen tarvitsemme kohtaamista ja välittämistä oikeaan aikaan, ettei ääriajattelu vie ihmisestä voittoa. Asia pitäisi entistä paremmin huomata jo nuorten keskuudessa, ennen kuin ihminen ajautuu väkivaltaisiin verkostoihin tai liikkeisiin. Lakialoitteen tarkoituksena ei ole rajoittaa maahanmuutosta ja sen seurauksista käytävää kriittistä keskustelua tai puuttua poliittiseen vaikuttamiseen.

Lakialoitteen painopiste on antaa välineitä viranomaisille torjua yhteiskuntaamme ja kansalaisiimme kohdistuvia uhkia. Olen aiemmin laatinut koulukiusaamisen estämiseen liittyvän lakialoitteen. Koulusurmat ja niiden suunnittelu on yksi muoto tässä väkivaltaan ajautuvassa ajattelussa ja toiminnassa.

Kunnioittavasti,

Tiina Elovaara

Kansanedustaja

 

Ohessa

Euroopan poliittisten puolueiden peruskirja rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta:

peruskirja-rasismista-vapaan-yhteiskunnan-puolesta-1

 

peruskirja-rasismista-vapaan-yhteiskunnan-puolesta-2