Miesten tasa-arvo

Naisten epätasa-arvo on useimmin esillä kuin miesten. Tasapuolisuuden nimissä kirjoitan nyt miesten tasa-arvosta. On tärkeää ymmärtää, että edistämällä naisten tai miesten oikeuksia, ei poljeta toista ryhmää. Tasa-arvon edistäminen ei ole nollasummapeliä, vaan eri ryhmien tasa-arvoa voi parantaa samanaikaisesti. Syyt johtuvat eri asioista.

Poikien oppiminen on jäänyt tytöistä jälkeen. Erityisesti toisen asteen opinnot keskeytyvät usein. 15 prosenttia miehistä ei suorita peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Peruskoulututkinnolla on vaikea löytää töitä ja selviytyä työelämän muutoksissa.

Opintoja tulisi uudistaa, opinto-ohjausta ja tukea lisätä, sekä oppivelvollisuusikää nostaa. Nuorten miesten asema työmarkkinoilla paranisi, jos toinen aste olisi suoritettu. Joka viides 20–24-vuotias mies ei ole missään koulutuksessa, työssä, tai työnhaussa. 19 prosentilla 20–29-vuotiaista miehistä ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Aikuiskoulutustuen saajista valtaosa on naisia, miehet osallistuvat useammin vain työvoimakoulutukseen.

Miesten elinikä jää 90 prosenttiin naisten eliniästä. Työolotutkimuksen mukaan vain 25 prosenttia miehistä arvioi saavansa kiitosta työstään viikoittain, naisista 40 prosenttia.

Miehet tekevät pitkää päivää, hoitavat monet vaaralliset ja fyysiset työt. Miksi miesten elinikä jää lyhyemmäksi? Vaikuttavatko geenit, työkuorma ja elämäntavat? Tilastokeskuksen mukaan miehet tekevät yli 200 tuntia töitä vuodessa enemmän kuin naiset. Miesten keskimääräinen työviikko on 38,4 tuntia, naisilla 36,2 tuntia.

Ulosottovelallisista 63,6 prosenttia on miehiä. Asunnottomissa miehet ovat yliedustettuina. Työtapaturmia miehille sattuu kaksi kertaa niin paljon kuin naisille.

Miehet joutuvat lain edessä pakollisiin kutsuntoihin ja armeijaan, pelkän sukupuolen perusteella. Perhe- ja huoltajuuskysymyksissä miehet kohtaavat väärinkohtelua. Eron jälkeen lähivanhemmista 80 prosenttia on äitejä. Miehet kokevat, että heidän isyytensä on toissijaista äidin vanhemmuuteen nähden. Perhevapaauudistukselle on tarve: 20 prosenttia isistä ei käytä oikeuttaan pitää yhtään perhevapaata.

Tarvitsemme työpaikoille perheystävällisyyttä sekä kannustusta vanhemmuuteen.

(Lähteenä käytetty STTK:n julkaisua Miehen tasa-arvo)