Lapsen vieraannuttaminen on väärin

Lapsen vieraannuttaminen on surullisen yleinen ongelma, etenkin tapauksissa, joissa taustalla on riitaisa ero. Onneksi tähän ollaan nyt lainsäädännöllä puuttumassa. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa mietinnössään uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakiin. Uudistamisesta on sovittu hallitusohjelmassa.

Olen iloinen työryhmän ehdottamista vieraannuttamisen ehkäisemiseen tähtääviistä toimista. Lakiin lisättäisiin kummallekin vanhemmalle velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen ja kiellettäisiin epäasiallinen vaikuttaminen lapseen.

Tapaamisoikeus voitaisiin työryhmän ehdotuksen mukaan vahvistaa myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön kuten samassa taloudessa asuneen isovanhemman, sijaisvanhemman tai vanhemman entisen puolison välille.

Vieraannuttaminen on väärin sen kohteeksi joutunutta vanhempaa kohtaan, ja ennen kaikkea se vahingoittaa lasta. Vieraannuttamisesta kärsivät erityisesti isät. Tulehtuneessa erotilanteessa äiti saattaa tahallaan estää tapaamiset isän kanssa ilman pätevää syytä. Lapsen tarpeet tulisi asettaa vanhempien välisten ristiriitojen edelle. Päätökseen voitaisiin asettaa sakon uhka tapaamisoikeuden turvaamiseksi.

On hyvä että lapsen osallisuus on jatkossa selkeämpi prioriteetti ja on varmistettava että kuuleminen tapahtuu lapsiystävällisellä tavalla. Toistuvat huoltoriidat ovat lapsen kannalta erittäin vahingollisia.