Kiusaamisen kimppuun lainsäädännöllä

Elokuussa lapset ja nuoret aloittivat jälleen koulutiensä. Lakialoitteeni kiusaajan siirtämisestä toiseen kouluun käsitellään eduskunnassa syksyllä. Sen on allekirjoittanut 101 kansanedustajaa. Käytäntö, jossa kiusattu joutuu vaihtamaan koulua, lähettää väärän viestin siitä, kuinka kiusaamiseen tulee suhtautua.
Valtakunnallinen koulurauha julistettiin tänään 24.8. Sininen eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota koulukiusaamisen vakavuuteen ja vaatii toimenpiteitä sen vähentämiseksi. Kouluilla pitää olla selkeä velvoite puuttua koulukiusaamiseen. Lainsäädäntöä on selkeytettävä. On hyvin huolestuttavaa, että meillä on tapauksia, joissa kiusaamisesta tiedetään, mutta sitä ei saada loppumaan. Vaasan yliopiston vuoden 2013 Pelastakaa koulukiusattu! -tutkimuksen mukaan vain viidesosa koulun tiedossa olleista kiusaamistapauksista saatiin loppumaan.

Laissa ei ole säädetty tarkkoja toimia, joita kouluilta vaaditaan turvallisuuden takaamiseksi. Resurssit riittävään valvontaan, jälkiseurantaan ja esimerkiksi koulukuraattorien määrään on myös turvattava. Perusopetusasioissa oikeusjärjestelmä on liian hankala. Huoltajat eivät tiedä, mitkä asiat kuuluvat aluehallintovirastolle, mitkä taas tuomioistuimen toimivaltaan.
Puuttumisvelvoite on määriteltävä tarkemmin, se voisi olla esimerkiksi 2 kuukautta, jonka aikana kiusaamistilanne on saatava päättymään ja jälkiseuranta hoidettua. Jos asia ei kahdessa kuukaudessa ole ratkaistu, koulun vastuuhenkilöille tulisi seuraamuksia.