Kaupunkiluonto ja pohjavedet suojattava rakentamiselta

Tampereella on rakentamisen buumi. Tehdään raitiotietä, suunnitellaan eteläpuiston rakentamista sekä Hiedanrantaa. Näsijärven rantoja haluttaisiin täyttää raitiotietä ja uusia asuntoja varten. Pirkanmaan ELY-keskus on valittanut Näsijärven täyttöön tähtäävistä suunnitelmista, koska täyttäminen voisi aiheuttaa ennakoimattomia muutoksia, joiden seurauksena pohjavesi voisi pilaantua.
Tampereen kaupunki sai lokakuussa aluehallintovirastolta luvan rannan täyttöön, edellytyksellä, että pohjavesi turvataan suojarakenteen avulla. Tästä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Ely-keskuksen mukaan vaikutuksia pohjaveteen ei oltu riittävästi selvitetty.
Rakentamisen tohinassa ei saa unohtaa lähiluontoamme. Luontoympäristö tekee tutkitusti hyvää. Tampereen kaupungin tulee huolehtia siitä, että luontoa on lähellä asutusta. Kaupunkia tulee kehittää, mutta se ei saa tapahtua lähiluontomme ja pohjavesiemme kustannuksella.

Edellytän Tampereen kaupunkia ottamaan ympäristöarvot vahvemmin osaksi kaupunkisuunnittelua ja muuttamaan nykyisiä suunnitelmia siten, että mahdollisimman suuri osa lähiluonnosta voidaan säilyttää ja pohjavedet pitää puhtaina. Lähimetsät ovat kaupunkilaisille hyvin tärkeitä.