Hyvä huolestunut äänestäjä

 

Keskustelusta päätellen en ole aivan varma kuinka moni on lukenut hallitusohjelman. Vaikeista päätöksistä huolimatta sieltä löytyy paljon PS:lle tärkeitä asioita kuten omaishoidon resurssien parantaminen, nuorten mielenterveyspalveluiden kehittäminen, lastensuojelun uudistaminen, pienyrittäjyyden tukeminen ym. Lisäksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eli toimeentulotuen saajien indeksikorotuksia ei leikattu. Median uutisointi ei ole aivan tasapuolista ohjelman sisällön suhteen. Ymmärrän täysin PS-kannattajien huolen, mutta muistattehan että tiedossa ja etukäteen kerrottuna oli 6-7 miljardin leikkaukset seuraavan kuuden vuoden aikana.
Valtion suurimmat menot ovat sosiaali -ja terveysmenot ja opetus. On epärealistista odottaa ettei suurimpiin menoihin lainkaan koskettaisi. Silti päätöksiä on ymmärrettävästi vaikea ottaa vastaan. Sellaista asiaa, kuin “helpot leikkaukset” ei politiikassa ole. Toinen lähtökohta oli se, ettei Suomen verotusta nosteta. Lähes kaikki puolueet olivat vaalikeskusteluissa yhtä mieltä siitä että Suomen verotus on jo hyvin kireää, ja se tappaa yrittäjyyttä ja kilpailukykyä. Jos kokonaisveroastetta ei nosteta eikä velkataakkaa kasvateta, jää jäljelle vain vähän vaihtoehtoja. Niitä vaihtoehtoja on nyt käytettävä.

Hyväosaiset eivät saa etuuksia, joten suoraan heihin kohdistuvia leikkauksia on vaikea tehdä. Meidän on nyt saatava valtiotalous kuntoon valitettavan kovilla lääkkeillä, jotta jaettavaa olisi tulevaisuudessa enemmän. Suomen tilanne ja ihmisten kriisitietoisuus eivät ehkä ole riittävällä tasolla, sillä meillä on Suomessa asiat vielä suhteellisen hyvin. Kauan näin ei ole, jos velkaantumista ja tasapainotusta ei nyt tehdä. Hallitusvastuu on painava, mutta kestämme sen.
Ja kyllä, tiedän riittävästi eläkeläisen arjesta, ja kyllä, tiedän jotain myös varhaiskasvatuksesta. Ja kyllä, eläkeläisen asumista tuetaan jatkossakin, samalla tasolla kuin muitakin asumistuensaajia. Myös opiskelijoilla säilyy jatkossakin hyvät palvelut, edullisesta kouluruoasta, terveydenhoidosta ja liikuntamahdollisuuksista lähtien. Opintotuen indeksileikkaus on neljälle vuodelle jaettuna keskimäärin 51 senttiä kuukaudessa.

Viimeisenä sanon, että aiomme tehdä kaikkemme että välttämättömiä etuuksia voisi Suomessa jakaa tulevaisuudessa enemmän, mutta tietenkin toivon että työllisyyden kasvaessa etuuksia ei niin paljon tarvittaisi, ja siihen hallitus nyt ensisijaisesti tähtää. Siihen tarvitsemme valitettavasti tasapainoisemman taloustilanteen, jota kohti nyt teemme ratkaisuja.

Ystävällisesti ja kaikkia kunnioittaen,

Tiina