Haaste kaikille poliitikoille – lopetetaan pilkan kulttuuri

Haluaisin poistaa politiikasta pilkan kulttuuriin. Se on valitettavasti istutettu myös moniin nuoriin poliitikkoihin. Petyn erityisen paljon kun nuori poliitikko sortuu toisten turhaan nokitteluun ja turhaan mollaamiseen.

Poliitikot voisivat muuttaa politiikan kulttuurin heti. Jos koko ammattiryhmä päättäisi yhtäaikaisesti että asioita kritisoidaan tästä eteenpäin pelkästään kypsästi ja asiallisesti, toisia poliitikkoja ja puolueita ei haukuta, muuttuisi toiminta kertaheitolla. Palauttaisimme kansalaisten uskon poliittisiin toimijoihin koska olisimme avoimempia, kunnioittavampia ja asiakeskeisempiä.

Kaikissa puolueissa on vanhaa toimintakulttuuria. Jokaisen on aloitettava muutos. Sinisissäkin riskinä on että rakennamme uudesta puolueesta vanhan puolueen. Meidän on toimittava ja käyttäydyttävä aidosti eri tavalla. Haastan siis kulttuurimuutokseen kaikki oman puolueen toimijat mutta myös kaikki muut poliittiset toimijat. Aloitan itsestäni. Haluan keskittyä ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia politikoinnin sijaan, niiden kanssa jotka haluavat toimia samoin. En katso mitä puoluetta he edustavat tai ovatko he oikealla, vasemmalla, konservatiiveja tai liberaaleja.

Erityisen ongelmallisena pidän sitä että gallupjohdossa olevat henkilöt kertovat kenen kanssa he tekevät yhteistyötä ja kenen eivät. Jos hallitus sanellaan etukäteen puoluepolitiikan tai naamakertoimen perusteella eikä asioiden ja ratkaisuhalun perusteella, pysyy kaikki ennallaan. Jakolinjat ja vastakkainasettelu eivät poistu koskaan. Hallitusneuvottelut pitää käydä asiapohjalta.

Lopetetaan pilkan kulttuuri ja omien kollegoiden julkinen nollaaminen. Keskitytään ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia rakentavalla tavalla. Palautetaan kansalaisten arvostus ja luottamus poliittiseen toimintakulttuuriin. Perustellaan ratkaisuja avoimemmin ja paremmin. Murretaan perinteistä hallitus – oppositio –asetelmaa ja kannatetaan hyviä esityksiä tuli ne keneltä tahansa sekä uskalletaan sanoa kun oma taustaryhmä on väärässä tai epäonnistunut.