EVM nauttii täyttä poliittista ja oikeudellista koskemattomuutta

Euroopan talousmekanismit EVM ja ERVV perustettiin pelastamaan konkurssimaita. Pankit ottivat suuria riskejä ostaessaan kriisimaiden velkakirjoja. Riskit ovat käyneet toteen.

Eurooppalainen veronmaksaja pelastaakin nyt konkurssikypsien kriisimaiden lisäksi pankkeja. Pysyvä mekanismi EVM astuu voimaan kesällä 2012. Pääoma on 80 miljardia ja lisäksi sillä on takuupääomaa 620 miljardia, joka on 14 x Suomen vuosibudjetti. EU:n perustuslain asemassa oleva Lissabonin sopimuksen artiklassa 125 kielletään maita vierittämästä velkojaan toisen maan vastuulle. Kielto on yksiselitteinen ja ehdoton.

Euroopan vakausmekanismi EVM voi päättää Suomea velvoittavista miljarditoimista yli eduskunnan päätäntävallan, ja sen tahtoa vastaan, jos euroalueen vakaus on vaarassa. Suomen osuus EVM:ssä on 12,5 miljardia josta 1,4 miljardia on varsinaista pääomaa ja loput takuupääomaa. Suomella ei kuitenkaan ole todellista päätösvaltaa valtavissa tukipäätöksissä, vaikka päätökset voivat välillisesti velvoittaa Suomen maksamaan kaikki 12,58 miljardia euroa.

Kreikka, Espanja, Portugali, Irlanti ovat olleet talouksiltaan liian erilaisia jakamaan yhteisen valuutan. Nämä maat eivät kykene kilpailemaan pohjoisempien maiden kanssa. Niiden tulisi jättää euroalue, jotta ne voisivat devalvoida omat valuuttansa ja kasvattaa sitä myötä talouksiaan. Tämän hetkiset toimet ja kriisirahastot ovat kalliita, hyödyttömiä ja epädemokraattisia. Tukirahastot ovat myös laittomia. 240 miljardiin paisuneet tukitoimet ovat periaatteessa olleet EU:n perussopimuksen vastaisia. EU-valtioilla ei ole oikeutta ottaa vastatakseen toistensa velkoja tai muita velvoitteita. Siitä kuitenkin kriisitoimissa on ollut kyse. Muodollisia sopimusrikkomuksia on vältetty sopimuksia muuttamalla tai niitä kiertämällä.

Yksimielisyysvaatimuksen sivuuttavassa hätätilamenettelyssä EVM toimii niin kuin vähintään 85% :n omistusosuutta edustavat jäsenmaat äänestävät. Tuo äänimäärä kertyy esim. Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan, Belgian ja tähänastisten kriisimaiden äänin. Tällaisissa äänestyksissä ei Suomen kaltaisilla mailla ole jalansijaa. Menemme virran mukana.

EU ei voi olla päämäärä itsessään. Kriisirahastot kykenevät parhaimmillaankin vain ostamaan lisää aikaa. Nykyinen EU-politiikka ei tuo ratkaisuja, ainoastaan syventää ongelmia. Päättäjien on uskallettava tuoda esiin kriisipaketteihin liittyviä ongelmia. Tilanne on kehittymässä vaarallisen hallitsemattomaksi. Ongelmat ovat rakenteellisia niin euromaiden sisällä kuin koko euro-systeemissä. Velkoja, joita ei voida maksaa, ei tulla maksamaan. Pankit on alistettava todellisille stressitesteille ja niiden taseet on puhdistettava roskalainoista. Ongelmana on, että jos pankkien taseet puhdistetaan huonoista lainoista, ne joutuvat konkurssiin.

Kun tutkii EVM:ää lähemmin, alkaa asia vaikuttaa pelottavan salaperäiseltä. EVM:n pääkonttori sijaitsee Luxemburgissa. Se voi perustaa toimiston Brysseliin. EVM:llä on jäsenvaltioiden alueella tehtäviensä suorittamisen edellyttämät erioikeudet ja vapaudet. EVM pyrkii saamaan samat erioikeudet ja vapaudet myös niissä muissa maissa, joissa se harjoittaa toimintaansa tai sillä on varoja.

EVM on itsenäinen oikeushenkilö ja sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä. EVM on vapautettu myös kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. Sen lisäksi että sopimuksia salataan, EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.

Kaikilla EVM:n palveluksessa olevilla tai olleilla on velvollisuus pitää salassa EVM:n toimintaa koskevat salassa pidettävät tiedot ja heidät on vapautettu oikeudellisista menettelyistä, jotka kohdistuvat heidän toimintaansa tehtävää suoritettaessa. EVM, sen varat, tuotot, omaisuus sekä toiminta on vapautettu kaikista välittömistä veroista. EVM:n henkilöstö on vapautettu myös kansallisesta tuloverosta.

Eurooppalaiset huippupoliitikot tekevät juristeineen tällä hetkellä kaikkensa, jotta EU-projekti jatkuu, eikä lainapakettien myöntämisestä joudu todelliseen vastuuseen. Heillä tuntuu olevan käytössään rajattomasti valtaa ja taloudellista mahtia. Toivokaamme, että Eurooppa on hyvissä käsissä. Tosin tuntuu, että johtavien poliitikkojen kädet on pesty jo ajat sitten, nyt varmistetaan selustaa.

Tiina Elovaara

kaupunginvaltuutettu PS

kansanedustajan avustaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *