Eduskunta voisi olla toimivampi


✔️ Toivoisin puolueiden kehittyvän tulevaisuudessa suuntaan, jossa ne edustavat pääpiirteissään asioita, jotka ovat tuoneet ihmiset yhteen.
Haluaisin kuitenkin että puolueiden sisällä olisi huomattavasti enemmän liikkumatilaa erilaisille ajatuksille ja ihmisille.

✔️Ryhmäkuria olisi vähemmän ja eduskuntatyö pohjautuisi enemmän asiantuntijuuteen. Siihen että kansanedustajat toimisivat oman valiokuntansa tai eri asioiden ammattilaisina.
Puolueen vaikutusvalta olisi vähäisempi.

✔️Näin eduskuntaan syntyisi aidompi ja vapaampi päätöksenteon kulttuuri.
Olisi hyvä että kansanedustajat toimisivat pääasiassa vain yhdessä valiokunnassa usean sijaan ja keskittyisivät sen alan asioihin huolellisesti.

✔️Toivoisin sellaista poliittista ja yhteiskunnallista kulttuuria missä ihmisiä ei luokiteltaisi niin pitkälle viiteryhmien pohjalta, vaan annettaisiin kaikkien olla moniulotteisia.

Jos kristillisdemokraatti haluaa tukea tasa-arvoista avioliittoa, se ei olisi ongelma. Jos vihreä haluaa tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa, se ei olisi ongelma.
Esimerkkejä voisi keksiä lukuisia.

✔️Edelleen on liikaa ihmisten karsinointia ja karsastamista sen pohjalta että joku on erilainen eikä istu stereotypioihin.

✔️Uskallettaisiin antaa tukea yli puoluerajojen edustajille ja vähennettäisiin nokittelua.
Annettaisiin ihmisten hakeutua vapaammin toistensa seuraan, tehdä päätöksiä ja etsiä ratkaisuja yli rajojen.

✔️Sallittaisiin omissa ryhmissä paremmin monipuolisuus ja hyväksyttäisiin että kukaan ei ole puolueen suora jatke vaan kaikki ovat ihmisiä.

✔️Torpattaisiin vähemmän niitä jotka jäävät vähemmistöön näkemyksissään.

✔️Enemmistöpäätökset on hyvä toimintaperiaate.
Kun vaan annettaisiin ihmisten vapaammin päättää omat päätöksensä.

✔️Lisättäisiin vapaata vuorovaikutusta ja empatiaa eri tavoin myös päätöksenteossa. Eduskunnan tilat voisi esimerkiksi muuttaa sellaisiksi, että siellä olisi mahdollisuus vapaampaan vuorovaikutukseen ja kasvokkain olemiseen. Oltaisiin vähemmän vastakkain. Fyysisesti ja henkisesti.