Eduskunta kaipaa rassausta ja vähäosaisia pitää auttaa

Eduskunta on instituutiona erittäin arvokas ja monia perinteitä on syytä vaalia. Silti itse työskentelyssä olisi paljon kehitettävää. Keskustelun tasoa tulisi nostaa. Eettisten kysymysten pohdinta, ratkaisukeskeisyys, sähäkät debatit, dynaamisempi valiokunta- ja täysistuntotyö sekä parempi vuorovaikutus puolueiden välillä olisi kaikkien etu.

Järjestelmä elää ja voi hyvin. Ihmiset siellä voivat aika huonosti. Älkää ymmärtäkö väärin, kansanedustaja on hyväosainen ja etuoikeutettu. Palkka on hyvä, taukoja on, tosin ne eivät ole lomia. Nämä eivät kuitenkaan ole työhyvinvoinnin kannalta ainoita tekijöitä. Vaikuttamisen kokemus tässä työssä olisi myös tärkeä.

Kansanedustajat elävät ison osan ajasta aikamoisten arvoristiriitojen keskellä, kykenemättä vaikuttamaan riittävästi niihin asioihin joihin haluaisivat. Asemaan hakeudutaan, jotta pääsisi päättämään. Tämä kokemus monella jää vajaaksi.

Marjatta Stenius-Kaukonen (vas.) pyysi vuonna 1994 eroa eduskunnasta, koska ei voinut vaikuttaa riittävästi vähäosaisten asioihin. Ymmärrän tätä pyyntöä hyvin. Eroa ei myönnetty. Ehkä hyvä niin. Viesti tuli kuitenkin selväksi.

Aika paljon auttaisi, että eduskuntaryhmiä osallistettaisiin enemmän todelliseen eikä näennäiseen päätöksentekoon. Ryhmissä käydään kyllä pitkiäkin keskusteluita, väitellään, petytään, osoitetaan tunteita. Mutta homma toimii tietyn kaavan mukaan. Koska muuten homma ei kuulemma toimi ollenkaan. Valta on hallituksen sisäpiirissä.

Myöskään perinteinen oppositio-hallitusasetelma ei aina palvele. Puolueiden pitäisi kyetä ratkomaan entistä vaikeampia asioita, kuten pakolaispolitiikkaa tai ilmastonmuutosta. Useimmiten asiat menevät aikamoiseksi julkiseksi mäiskimiseksi. Valiokuntatyöskentelyn tulisi olla muutakin kuin listattua asiantuntijakuulemista. Kyselytunnilla voitaisiin keskittyä ratkaisujen esittämiseen. Täysistunto on rakenteeltaan epädynaaminen. Siellä voisi hyvin järjestää kiinnostavampia kahdenvälisiä debatteja puhujapöntöistä käsin.

Aamulehden pääkirjoituksessa pohdittiin, miksi moni nuoremman polven edustaja harkitsee politiikan lopettamista. Aihe olisi laajemman käsittelyn arvoinen. Eduskuntaa pitää uudistaa instituutiona. Kansanedustajille tulisi antaa enemmän valtaa sisäpiirien sijaan. Myös vihapuheeseen ja julkiseen mäiskimiseen pitäisi löytää järkevämpiä tapoja.

Ja niin, vähäosaisia pitää auttaa.