Apua ympäristöahdistukseen

Ympäristökasvatus on erittäin tärkeässä asemassa kansainvälisesti siinä, pelastuuko maailma ekokatastrofilta joka sitä uhkaa.

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista elintavoiltaan ympäristövastuullisia, vahvistaa luontosuhdetta, antaa valmiuksia elämänarvojen pohdintaan ja ohjata kestävään elämäntapaan. Ympäristökasvatus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla edistetään yksilöiden ja yhteisöjen ympäristötietoisuutta ja oppimista kestävän kehityksen mukaisiin toiminta- ja elämäntapoihin.

Ympäristökasvatuksen rinnalla on myös ympäristöahdistus. Olen monesti miettinyt, miten luonnon tuhoutumiseen ja saastumiseen, ilmastonmuutokseen ja lajien häviämiseen voisi reagoida ja suhtautua siten, että niihin liittyvä ahdistus ei lamauta. Kun ihminen tuntee ympäristöahdistusta, voi se vaikeuttaa omaa toimintakykyä asioihin vaikuttamisen osalta. Tietoisuus lisää tuskaa, jotain olisi silti tehtävä. Tekeminen tunnetusti helpottaa ahdistusta, kunhan se sovitetaan jokaisen omaan elämään sopivalle tasolle.

Tunnen monia aikuisia, jotka yhtälailla haluaisivat vahvistaa ympäristö- ja luontotietojaan sekä opetella toimimaan entistä kestävämmin.
Moni kaipaisi neuvoja arkielämän ja kulutusvalintojen kannalta, luontotietämys kiinnostaa useita.

Toiveenani onkin, että jatkossa kaupungit ja kunnat järjestäisivät ympäristökasvatus-  ja tietokursseja kaiken ikäisille. Olisi hienoa jos kotikaupunkini Tampere pitäisi muutaman kerran vuodessa avoimen tilaisuuden ympäristöasioista kiinnostuneille. Tilaisuudessa puhuttaisiin arjen valinnoista mutta myös isommista kokonaisuuksista. Moni osallistuisi mielellään kurssille jossa on mahdollisuus oppia Suomen luonnosta kasvi- ja eläinlajitietoa, sekä yhteisöllistä toimintaa vaikkapa taloyhtiön tai työpaikan kestävän kehityksen osalta.
Ihmiset kaipaavat käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita omaan elämäänsä. Luemme jatkuvasti uutisista miten ihmisten luontosuhde on heikentynyt eikä luontoa enää tunneta kuten ennen.

Aion jättää valtuustoaloitteen Tampereella aiheesta, jotta kaupunki järjestäisi tietoiskuja kiinnostavassa ja positiivisessa muodossa kaiken ikäisille. On tärkeää vahvistaa ihmisten itseluottamusta ympäristöasioissa, ei heikentää sitä. Tuomitseminen ei myöskään ole avain, vaan ympäristöahdistuksen lievittäminen, kannustaminen ja positiivinen ote.